Yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık veren yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması istemine ret

Danıştay 10. Dairesi, yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık imkanı veren yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, “Karar hukuka aykırı” dedi.

Türkiye Barolar Birliği, 13 Mayıs 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Dilekçede, vatandaşlık kazanılmasına ilişkin şartların kanunda düzenlenmesi gerektiği, yabancı para cinsinden vatandaşlığa bir değer biçilmesi yönündeki dava konusu düzenlemelerin devletin bu alandaki saklı egemenlik yetkisini zedelediği öne sürüldü.

Danıştay 10. Dairesi, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği gerekçesiyle yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, sosyal medyadan karara yönelik yaptığı açıklamada, “Yürütmeyi durdurma istemimizin reddi açıkça hukuka aykırı olmakla birlikte Danıştay Tetkik Hakiminin olumlu düşüncesi ve oy çokluğu ile çıkan karardaki muhalefet şerhi bir nebze olsun umudumuzu tazelemiştir. Şimdi söz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda. Dava sürecini, ülkemize hiçbir para birimi ile ölçülmesi mümkün olmayan aidiyet duygumuz ve sorumlulukla takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yönetmelik

İstisnai olarak Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınması gereken gayrimenkulün değerini 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkaran yönetmelik, “en az 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilenlerin” istisnai Türk vatandaşlığı için başvuru yapabilmelerine olanak sağlıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx