Sıhhat çalışanları harekette: Onurlu bir bakan istifa ederdi

ANKARA – Konya’da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya, misyon yaptığı Kent Hastanesi’nde Hacı Mehmet Akçay tarafından katledildi. Karakaya’nın silahlı hücum sonucu misyon yaptığı sırada öldürülmesinin akabinde sıhhat çalışanları Türkiye genelinde 7-8 Temmuz’da G(ö)rev kararı aldı.

Ankara Tabip Odası, Sıhhat ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası, Ankara Dişhekimleri Odası, Dev-Sağlık İş, Ankara Aile Doktorları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nin davetiyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde iş bırakan sıhhat çalışanlarına Türk Eczacılar Birliği de takviye verdi.

“Cenazemiz Var Çalışmıyoruz”, “Sesimizi Duyan Var Mı?”, “Yastayız İş Bırakıyoruz”, “Şiddetin Sorumlularını Biliyoruz” pankartları taşıyan sıhhat çalışanları protesto alkışları eşliğinde Hacettepe Üniversitesi’nde yürüdü.

‘SAĞLIK BAKANINA İSTİFA ÇAĞRISI’

SES Ankara Şube İdare Şurası Üyesi Sabiha Akdeniz Günay, bir an evvel caydırıcı aktif şiddet yasası çıkması gerektiğini belirterek, “Bu ülkede hiçbir meziyeti olmayan insanların şahsen birilerini amaç göstermesini kabul etmiyoruz. Çocuklarımıza tecavüz edilirken baskılara dayanamayan çocuklarımız intihar ederken ‘Bir sefercikten bir şey olmaz’ diyenlerin bugün ahkam kesmeye, sıhhat çalışanlarını maksat almaya haklarının olmadığını düşünüyorum” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri ismine Prof. Dr. Murat Akova ise, “Sözün bittiği yerdeyiz. Bizler doktoruz. Unutulmaması gereken şey şu. Bütün bunlara sebep olan, sağlıkçıları yok sayan aşağılayan müsebbipleri unutmamalıyız” diye konuştu.

“Şiddet Büyüyor Sorumlular İzliyor”, “Yaşamak Yaşatmak İstiyoruz”, “Korkmuyoruz, susmuyoruz, Hiçbir Yere Gitmiyoruz” sloganlarını atan sıhhat çalışanları, “Üzgünüz, öfkeliyiz! Sorumlulardan Hesap Soracağız” başlıklı açıklama okundu.

Sağlık Bakanı başta olmak üzere sıhhat çalışanlarına yönelik şiddette sorumluluğu olan yetkililerin istifa etmesini talep eden sıhhat çalışanlarının ortak açıklamasını Ankara Tabip Odası’ndan Mine Coşkun okudu. Ekrem Karakaya’yı kaybetmenin “derin ıstırabı ve öfkesi” içinde olduklarını belirten Coşkun, “Biz Sıhhat Emek ve Meslek Örgütleri olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı tekraren uyardık. Sıhhatte şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, münasebetleriyle birlikte tekrar tekrar tabir ettik” dedi ve şöyle devam etti:

UYARILARIMIZ GÖRMEZDEN GELİNDİ: Sıhhat kurumlarında meydana gelen silahlı akınların artışı nedeniyle bu hususta tedbirler alınmasını ve 6136 sayılı maddede değişiklik yapılmasına ait yasa teklifleri önerdik. Fakat tüm ikazlarımız görmezden gelindi, şuurlu bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere. indirgendi.Sorumlular bu durumu ortada bir kınamak dışında bir adım atmadı. Kınamanın bir işe yaramadığı ve sıhhatte şiddet olgusunun çiğnından çıktığının bakanlık da farkında olacak ki, sıhhatte şiddet istatistiklerinin yer aldığı “Beyaz Kod” bilgileri tüm ısrarlarımıza ve mevzuya dair dava açmamıza karşın toplumla paylaşılmamaktadır.

BİZLERİ MAKSAT HALİNE GETİRİYORLAR: Sorumluların bu yaklaşımı bugün yine bir cinayetle sonuçlandı. Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin yalnızca çalışma şartlarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her manasıyla tıkanan sıhhat sisteminin tüm sorumluluğu doktorların ve sıhhat işçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri amaç haline getirmekte, sıhhat alanında yürütülen siyasetler bizlere, şiddet, mevt, çaresizlik ve ümitsizlik olarak geri dönmektedir.

SAĞLIK BAKANI BAŞTA OLMAK ÜZERE YETKİLİLER İSTİFA ETSİN: Bugün tekrar ve daha güçlü bir halde söylüyoruz, sıhhat işçilerine en ufak bir ziyan gelmesine tahammülümüz yoktur. Şiddet daha evvel de tekraren belirttiğimiz üzere, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir meseledir ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü siyasetlerle aşılabilecektir. İnançlı çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sıhhat Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir. Bizler bu mevzuda, ömür hakkımız ve
güvenli çalışma şartları için, gücümüzü; her yerde, her şartta, daima birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir defa daha belirtiyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz! Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, telaffuzları ve siyasetleriyle şiddeti teşvik edenlerden gayretimizi yükselterek hesap soracağımızı bir sefer daha söz ediyoruz.

‘ONURLU BİR BAKAN İSTİFA EDERDİ’

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut yaptığı açıklamada, “Dünden bu yana hüznümüzü anlatabilme imkanımız yok. Onurlu bir Bakan tweet atmazdı, istifa ederdi. Batı’da bu türlü olur. Bakan bu iradeye de sahip değil istifa edemiyor. Çağdaş ülkede pandemiyi bir gün yönetemeyen bakan bir gün misyonda kalamazdı. Sıhhatte şiddet yasasının çıkmasını istiyoruz” diye konuştu.

(DUVAR)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.