BDDK’den, faizsiz bankacılık alanında müşterilerin bilgilendirilmesine yönelik düzenleme

Değişiklik kapsamında, bildirimin müşterilerin bilgilendirilmesine ait genel unsurlarının belirlendiği kimi unsurlarda düzenlemeye gidildi.

Buna nazaran, bankaların, müşterilerini faizsiz bankacılık prensip ve standartları ile müşavere komitesi kararları kapsamında, eser ve hizmetlerinin işleyişleri ve dayandıkları akdin yahut akitlerin taraflara getirdiği hak ve yükümlülükler konusunda açık, net ve anlaşılabilir bir biçimde bilgilendirmekle yükümlülüğü devam edecek.

Buna rağmen bankaların, müşterilerin kelam konusu akde yahut akitlere yönelik temel irade beyanlarını alma yükümlülüğü kaldırıldı.

Yeniden belirlenen unsurlar kapsamında, müşteriyle yüz yüze görüşerek yapılacak bilgilendirme sonrasında, sunulan eser yahut hizmete ait kelamlı bilgilendirme yapıldığına dair ibarenin müşteri tarafından bilgilendirme formuna kendi el yazısıyla yazılarak ıslak imza ile imzalanması gerekecek.

Uzaktan irtibat araçları üzerinden sesli yahut manzaralı kayıtlar vasıtasıyla da sunulan eser yahut hizmete ait olarak müşteriye bilgi edinme imkanı sağlanacak.

Öte yandan bildirinin iştirak fonu müşterilerinin bilgilendirilmesine ait kısmında de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda iştirak bankalarının da, katılma hesabı yahut özel cari hesap açılışı süreçlerinde müşterilerinden hesabın dayandığı akde yahut akitlere ait temel irade beyanını alma yükümlülüğü sona erdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.