Adalet Bakanlığı en düşük 22.977 TL, en yüksek 45.954 TL maaş ile işçi arıyor! Müracaat ayrıntıları

Adalet Bakanlığı 375 sayılı Kanun Kararında Kararname’nin ek 6 ncı hususu ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim İşçisi İstihdamına Ait Temel ve Metotlar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci hususu uyarınca kontratlı bilişim işçisi alımı yapacağını açıkladı. En az 70 KPSS puan kuralı arayan Bakanlık, takımlara nazaran değişken olmak şartı ile en düşük 22.977 TL, en yüksek 45.954 TL maaş ile görevlendirme yapacak. İşte bakanlık tarafından gerçekleştirilecek işçi alımına ait merak edilen soruların yanıtları…

Müracaatlar Ne Vakit Sona Erecek?

Adalet Bakanlığı kontratlı işçi alımı müracaatları 18 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 2 Haziran 2022 saat 23:59:59’a kadar devam edecek.

Adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını online olarak tamamlayabilecek. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

MÜRACAAT EKRANI

Alım Yapılacak Takımlar Neler?

Alım yapılacak takım sayıları ve konumlar ilan aşağıdaki üzere belirtildi.

Müracaat Kuralları Neler?

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen kuralları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen kısım mezunları yalnızca C1 ve C2 Kümesi durumları için müracaat yapabilir),

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin suramı ve idaresi konusunda, son müracaat tarihi itibariyle fiyat tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, öbürleri için en az 5 (beş) yıllıkmesleki deneyime sahip olmak (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut tıpkı Kanunun 4 üncü hususunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle personel statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet müddetleri dikkate alınır.),

e. Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla aktüel programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, süratli öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, ekip çalışmasına yatkın olma ve irtibat mahareti yüksek olma, ağır ve gerilimli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) değer vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

Aylık Bürüt Mukavele Tavanı Ne Kadar?

Aylık brüt mukavele fiyatı tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların 3 üncü unsurunda tespit edilen mukavele fiyat tavanının (yılın birinci altı ayı için belirlenen fiyat tavanı 11.488,07 TL’dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak meblağ olacaktır. Fakat Bakanlığımız, üstteki tavan fiyatın altında mukavele düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.